mahmut kalay 5 Takipçi | 1 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (400)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (5)

İdman Tv Tüm Uydu Alıcıları İçin Biss Key Şifreleri

2010-03-03 15:23:0042E Türksat
10968 H 11200 5/6:::::NEXT MODELLER İÇİN:::::
Next 2000 Süper Pluslar İçin (CX-CIS-DPCIS)
Emu Kéy Bölümün'e Girin Mavi Tuş İle Biss bölümüne gelin Kırmızı tuşla ekle yapın
BissID: 1FFF
Biss Freq 10968
Biss Symbol: 11200
Biss Polarite: Hor
Kéy Değeri : 1234560065432100

Next 2000 Inf - Fmb ve X Plus Serisi
Menü>>CI Sistemi>>Biss>>Yeşil tuşla yeni Kéy ekleyin
Biss ID: 1FFF
Frekans: 10968
Sembol Rate: 11200
Polarization: Hor
Kéy: 1234560065432100 yapın Kırmızı tuşla kaydedin

Next 5000-5500-6500-7500 Serisi
Biss Kéy bölümüne şu şekilde girin.
Menü>>Tercihler>>Lisan Seçimi>>Kırmızı>>2528>>Sarı Tuş
Provider: 01 09 68
Kéy: 0F
Kéy Data: 1234560065432100

Next 8000 X-Cam Serisi

Biss menüsüne girin. Sonra Kırmızı tuşa
basıp en üst bölümü : 1234560065432100

Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
Menü 7799>>Kod Düzenle Biss ilk satırına güncel Kéyi girin Ok.
1FFF00 00 1234560065432100

Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
Sar>>Mavi>>Yeşil>>Menü, 25000 serisi için Sarı>>Exıt>>Kırmızı>>Menü
tuşlayın Biss menüsüne 001FFF 00 1234560065432100 şeklinde girin.
NextKey Star Girişi
Menü>>Ayarlar>>Kullanıcı Ayarları>>9844>>Biss Provade yazan yere Star Olarak ismini Yazın Altına 1234560065432100 yazın Ok>>Exit Star Ok.

YUMATU UYDULAR İÇİN
Yumatu MX FTA-CI ve Reader Combo Serisi
Biss bölümünde 7. sırada bulunan Nba TV
satırına 001FFF-00-1234560065432100 yapın.
Yumatu 8000 Serisi;
Biss bölümünde Nba TV satırı Ident'ini 001FFF Ok
YUMATU YT 8500CI: menü+Kurulum+0000 OK
YUMATU: x100 x200 x300 kanal seyrederken 9339 tuş.
Yumatu IQ Serisi;
2600 00002 10968 1234560065432100
CAID: 2600
serviseld: 000002
freq: 10968
key08: 12 34 56 00 65 43 21 00Hyundai HYDC 300 Serisi Biss Girişi:
Menü
Kullanıcı Ayarları
Ebeveyn Kilidi>>9911
Kırmızı Tuş
Constant Bölümü
En üstteki bölümü
00: 1234560065432100
01: 1234560065432100
Şeklinde Değiştirin.

ONWA X-4 Serisi Biss Girişi:
Menü>>9317>>Menü
En Baştaki Satırı
012002 00 1234560065432100
Şeklinde Değiştirin.

STARSAT BİSS GİRİŞ
Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
Kanal üzerinde Menü Kırmızı tuşa basın.Güncel şifreyi yazıp Done' ye basın Ok

Termal 1900CI Serisi
Menü 19370 yazın.Çıkan yere 2486 yazarsanız Kéy bölümü aktif olur. Burdan Oyun>>Kod Düzenle
sonra Biss bölümünde 01 olan yere 1234560065432100 girin
Termal Olimpia Serisi
Biss bölümüne 00001FFA : 1234560065432100 bu satırı girin.Diğer NBA TV
00001FFA :1234560065432100 yani bu satırı silin. O zaman Star açılaçaktır.Bu satırı
silmezseniz Star'ı seyredemezsiniz

Amstrad Serisi


İdman TV nin açılmama problemi TRT1 ile Idman kanallarının PP yani Providerları çakışmasından kaynaklı görünüyor.
TRT1 in PP ve ID ini değiştirmeden TRT1 keylerinin yerine doğrudan İdman TV Keyleri girildikten sonra,
TRT1 üzerinde 5 Sn.kadar bekleyip İdman kanalı üzerine gelindiğinde açılıyor.Cihazı kapamadığınız sürece başka kanala da girip çıksanız İdman TV yi artık izleyebiliyorsunuz.


Keylerin girilişi ;
1FFF 02 12 34 56 00 65 43 21 00
Amstrad Serisi
Menü + Kurulum + K€Y değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 geçerli şifreyi girin


AMSTRAD Croma Line:
Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
AMSTRAD 16100 PLUS
Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin 39.
UNUKOWN yazan yere
012002
0F
geçerli şifreleri girin

Kyoto Serisi
Nba Biss şifresi hanesine girin.Burdaki 00 Kéyi 01 yapın 16 haneli k.ey.leri girin.
Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600 'ler için;
STAR üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
Ca ID : 26
Provider ID : 1F FA 00
Kéy IndeX : 00
Kéy : 1234560065432100
daha sonra ok tuşu ile çıkış yapın

GOLDMASTER MODELLERİ
Goldmaster
SAT-80800CISAT-4150VFTA-SAT-4350FTA-SAT-9100VFTA-SAT-9400FTA-SAT-9400VCI
-SAT-9700CIM-SAT-10100VFTA-SAT-10400VCI-SAT-10400FTA-SAT-54000FTA-SAT-54000CI
-SAT-55000FTA
-SAT-55000CI-SAT-55000SFTA-SAT-57000FTA-SAT-57000CI-SAT-57000SFTA-SAT-60200FT
A-SAT-60400CI
-SAT-60900CIM-SAT-64000FTA-SAT-64000CI-SAT-65000FTA-SAT-65000CI-SAT-67000FTA-
SAT-67000CI-
SAT-75000FTA-SAT-75000CI-SAT-77000FTA-SAT-77000CI-SAT-79000FTA-SAT-79000CI-SA
T-85000FTA
-SAT-85000CI-SAT-87000FTA-SAT-87000CI-SAT-89000FTA-SAT-89000CI-RD 6000FTA-RD
6000CI-RD6000SKY
-DM-4500VFTA-DM-5300VCI-TF-4000F-TF-5000FTA-TF-5000CI-TF-5000SKY-TF-5200CI-TF-6
100FTA-
SAT-4400CIP (J)-SAT-9600CIP (J)-DM-5300CIP (J)-TF-3000CIP-SAT-4100FTA 12v
(J)-SAT-4150FTA (J)
-SAT-4200FTA (J)-SAT-4300CI (J)-SAT-9200FTA (J)-SAT-9400CI (J)-SAT-9500CIM
(J)-SAT-10400CI (J)
DM-5300CI-TF-3000CI-TF-3000CIM-TF-3000FI-TF-3100FEI-TF-3300F-TF-3400CI
Modellerinde Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız, Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız, karşınıza gelen menuden Set To Default seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz Ok seçeneğinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak Kéy. menüsünden çıkın Star üzerinde 10 sn bekledikten sonra açılacaktır..
Goldmaster SAT-11200 FTA-13200 FTA-MS 120 FTA-SAT-11300 CI-13300 CI-15300 CI-MS
130 Ci-SAT
11300 FTA-30300 FTA-SAT-11400 CIM-13400 CIM-15400 CIM-MS 140 CIM-SAT-20200
FTA-SAT-20300CI
SAT-20400 CIM-SAT-30300 CI-SAT-30300 SKY - 30400 SKY-30700 SKY-SAT-30700
FTA-SAT-30700 CI
SAT-30700 MX
Modellerinde Kumanda üzerinden Menu Kullanıcı ayarları seçeneği üzerinde 6382 tuşlayınız Kéy. menusu açıldıktan sonra kumanda üzerinde bulunan TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu Kéy. bölümünün No : 001 Provider : 000100 index : 00 satırı üzerinde ok tuşuna basınız karşınıza gelen menuye 1234560065432100 Kéylerini giriniz ve Kéyleri girdikten sonra menu üzerindeki Ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak çıktıktan sonra izlemek istediğiniz Star hemen açılacaktır
Goldmaster SAT-40100 FTA-SAT-40100 CI-SAT-056320 CI-SAT-68000 CI-SAT-40100
SKY-SAT-40200 SKY
Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız Araçlar menusu içersinde bulunan oyun
bölümünün
içersine giriniz daha sonra Varsayılanları geri yükle seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok
tuşuna
basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra Kod Düzenle menusu üzerinde Ok tuşuna
basınız açılan
pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra açılan Kéy. Menüsünde kumanda üzerinde bulunan sağ sol
tuşlarını
kullanarak ke.y. Menusune geliniz B1FFF 1234560065432100 Kéy. satırı üzerinde Düzenle kumanda
üzerindeki kırmızı tuşa basınız ve Provider-ident bölümü üzerinde iken kumanda üzerindeki Ok tuşuna basınız ve 00001FFA yazınız ve kumanda üzerindeki exit tuşu ile çıkınız...
SAT-40400 FTA-SAT-40400 CI
Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyunbölümünün içersine giriniz daha sonra ke.y. sıfırla seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız ve menuden çıkınız 10 saniye bekledikten sonra Star açılacaktır
14200FTA 14300CI 14400CIM 14700FTA 14900FTA
Kumanda üzerinden Menu Smartcard menusunde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız Reset Data seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız ke.y. Seçeneği üzerine gelin ve tekrar kumanda üzerinden ok
tuşuna basınız. Reset Kéy.1 Kéy mesajı geldikten sonra kumanda üzerinden ok tuşuna basınız daha sonra kumanda üzerinden exit tuşuna basarak Star üzerine gelin...
GoldMaster 4000 - 9000 İdman Tv Şifre Çözme Talimatı;
Kumanda üzerinden Menü tuşuna basınız.
Kurulum seçeneğine üzerinde kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız.
Kanal Arama Seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız.
Uydu ismi : Türksat
Arama Modu : Advanced
Frekans : 10968
Sembol Oranı : 11200
Polarizasyon : Yatay
PID seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız.
Video PID : 308
Audio PID : 296
PCR PID ..: 8190
değerlerini girdikten sonra kaydet seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız ve Aramayı başlat seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basarak Arama işlemini başlatınız User isimli 2 adet kanal bulacaktır ve EXIT tuşu ile çıkınız kanal listenizin sonuna User..... isminde İdman TV kanalını bulacaktır...
Daha sonra aşagıdaki adımları izleyiniz.
Kumanda üzerinden Menü tuşuna basınız.
Sistem Ayarları seçeneğine üzerinde kumanda üzerindeki 1-2-1 tuşuna basınız.
Açılan menü de edit code üzerinde ok a basınız.
Kumandanın kırmızı tuşu ile BISS bölümüne geliniz.
Kumandanın yeşil tuşuna basınız.
12 34 56 00 65 43 21 00 yazıp tamam a basınız.
Daha sonra tarattıgınız listenin sonundaki user isimli idman tv yi acınız.
Yayın yok veya şifreli yazarsa 11804 V 24444 frekasındaki DHA FEED i açıp başka bir yeri acmadan bu user isimli kanalı acınız.
Bu kadar..

TOFFİELD MODELLER
TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kumanda üzerinden menu tuşuna basınız sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde 10 saniye bekledikten sonra kanal açılacaktır...
Topfield taban 4000 9000 serisi;
Kanalın pidlerini girerek yeniden tarama verin (topfieldde denenmişdir. 100% açıyor) 10968-H-11200 VPİD-308. APİD-296. SPİD-2. USER3082962 isimli kanal açılıyor. işte bu idman kanalıdır. ilk önce her hangi bir biss şifreli kanala geçiyorsunuz. daha sonra USER3082962 isimli kanal dönüyorsunuz . her şey tamam. kanal açılacaktır..TECHSTAR CİHAZLAR İÇİN:
Techstar 9000 TRT1 Kéy Girişi
K.E.Y. bölümüne girin biss üzerinde ok
1234560065432100 yapın ok
Techstar
Emuya giriş
Menü
Alıcı Bilgisi
OK
1111
Techstar 9000 neotion emü girişi farklı herhangibi kanalda iken kırmızı bas ve 8888 yaz okCİHAZDA MENÜYE GİRİYORUZ : SIRASIYLA SİSTEM AYARI,KOD DÜZENİ VE SARI TUŞA BASIP
PROGRAMI AKTİF HALE GETİRİYORUZ
BOTECH MODELER
Botech 7300XFTA USB de: Menü basın seçenekler üzerine gelin 7799 tuşlayın alta kod düzenle bölümü çıkar....
Biss bölümüne gelin ve en üst satıra 1234560065432100 yazın
Botech 7200FTA da: Menü 7799 u tuşlayın sonra gereçler ve oyunlar menüsüne girin en altta kod düzenle bölümü çıkacaktır.... Biss gelin ve en üst satıra 1234560065432100 yazın

Dreambox 500 MODEL
.var/Kéy aç Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.
Star için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
Kéy Değeri: 1234560065432100 (eğer 12 hane varsa 1234560065432100)
Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
Kaon MODELLER İÇİN
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu'yu tuşlayarak kéy menüsünü açın ve Biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
000000 05 1234560065432100
Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız


Redline serileri için
Menü>>Kurulum>>Uydudan Güncelleme>>Ana SW üzerinde OK bas

Finest Max Star Biss Kéy girişi
Menü>>8888 yapıp Kéy tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz. Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..21 numaralı satır 11862 00 1234560065432100 yeni gireceğiniz satır 21 numaralı satırı 11862 00 1234560065432100 olarak değiştiriniz...
Finest Plus Star Biss Kéy girişi
8282 yapınız Kéy sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön
tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır...
Okeyleyin ardından 00 dan sonra 1234560065432100 tuşlayıp Kéy menüsünden çıkınız.

Korax 15100 - 16400 MODELLER İÇİN
Pin kodu: 2142
Emu aktif etme: Menü+2580
Emu giriş: 0 Tuşuyla
Biss yazma: Kanal üzerinde iken Menü+Kırmızı tuş
Korax 3100 - 4400
Pin kodu: 9135
Emu giriş: Herhangi bir kanal üzerinde iken 7777


SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER:
Normal kanalda iken 7777 yaz .Sistem kuruluyor yazısı çıkınca key aktif hale geçiyor.key girme
menusu ise 0 tuşuna 3 saniye basılı tutunca key menüsü geliyor
shadow receiver ların yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı
tuş gelen bölüme 8954 yazıyoruz şifreleme sistemi açılıyor..


satcom ftabiss girişi
menü ok kurulum ok 0937ok code ok
biss ok 1234560065432100 ***i girin iki defa ok tuşuna basın ve hafızaya alın.

WİLSMANN
Menü - Tercihler - Dil Lisanı - Kırmızı - 2528 - Ardından 9999


Telefunken Au 100
menü 19370 ve 2486 sonra oyunlar kısmına giriyoruz

TELETEK cihazlar için.
KEY girme işlemi:
Önce FAV tuşuna, sonra ara vermeden 4, 3, 2 ve 1 tuşlarına basın.

Supermax BİSS GİRİŞ

Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790

ORIENT BİSS GİRİŞ

Menu 2580 back sonra (0) 'a bas

UNİCELL 3000 FTA 3500 CI BİSS GİRİŞ

Menü+yapılandır+alıcı bilgisi ok+9999

peyss 6000 dcı emu aktif etme

kanal üzerinde + 8888
keymenü görme:7777
master şifrede:5518
peyss 13000 dcı+s emü aktif etme
kanal kiliti+2958+menüplanet KEY menüsü giriş
cihaz bilgisi+sarı+7799+common interface+edit code

Drake Dsr 500 Ci Bİss GİrİŞ
kumandada soru işareti tuşu var ona bass ve bissleri gir.

Decktron 95000 FTA+USB için :
Menü + Kırmızı tuş
Açılan pencerede ilk haneyi 1 yap.İşlem tamam.

CREA R7 ve 50000 modellerinde;
Kumandadan mavi tuşa basılarak K€Y menüsü aktif hale getirilir.
BI SS menüsü açılarak şifreler girilir ve kaydedilir.
Eğer sonuç alınamazsa…
Menü + 9999 tuşlanır.
Sonra kumandadan mavi tuşa basılarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
CREA R7 modellerde mavi tusa basın ve bi ss bölümüne girin
Bu bölümde 01 deki kanal kalsın
uydu bölümünden türksat 1c seçin
TP bölümüne TRT frenkansını girin 11096 30000
VİD PİD bölümüne 8191 yazın
K€Y bölümüne şifreyi girin, EPG tuşuna basın hafızaya alın ve Exit ile çıkın.


ECHOSAT, AMSTRAD , HERZ K€Y AÇMA TALİMATI
Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir


DİGİSTAR 5250 (TELETEK, BAFF 3800 ,PİLOT 7000 )
Mavi menü için FAV+4321 tuşlayın,Yeşil menü için SAT+5555 tuşlayın
Gelen menüden Bİ SS alanını açın ve 00 01 00 alanına girin
00 ve 01 satırlarına geçerli şifreyi yazın onaylayın ( başka bir kanal üzerine geçerek tekrar
izleyeceğiniz kanala gidin )


Supermax BİSS GİRİŞ
Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790


ARÇELİK BEKO BİSS GİRİŞ
Arçelik - beko 500 D
Otomatik olarak şifre çözülüyor.Eğer çözülmez veya şifre değişirse şifreli kanal açıkken kumanda dan
"6969" girin çıkan "pass" penceresinde "8282" yazın ok.
ARÇELİK-BEKO 500DCI
(Flash Değişimi Yapılmışsa)Menü+Sistem ayarları+121
ARÇELİK-BEKO 510 DCI
Şifreli kanalları izlemek için şifreli kanal üzerindeyken 6969 tuşla 2-3 sn. bekle, açılan pencereye
8282 yaz, kanal açılacaktır. ***latörü görmek, *** girmek ya da güncellemek için 69698282 yazın.
Cihazın elektiriğini kestiğinizde ***latör pasifize olur, tekrardan 6969 bekle 8282..
ARÇELİK 520 DCI
Yeşil+Kırmızı+Sarı ard arda tuşlanır.
ARÇELİK BEKO 620 FTA
MENU KIRMIZI TUŞ KEY YAZ OK DE İŞLEM TAMAM.

81415
0
0
Yorum Yaz